Аналоговите времеви релета за време с механичен часовник са алтернатива с по- ниска цена спрямо цифровите таймери - седмични и ежедневни програми.

Подходящи са за управление на отопление в реално време,осветление или помпени инсталации.