Бистабилни релета

Релетата с памет MR-41 с един изходен сменяем контакт 16A и MR-42 с два сменяеми контакта 16A се характеризират с безшумно превключване и възможност за универсално захранване в диапазона AC / DC 12 - 240V. Те са постоянно захранвани, но в случай на прекъсване на електрозахранването те запомнят предишното си състояние на изходите.

Бистабилните релета от серията "BR", които са изградени на базата на модулни контактори VS, позволяват превключване на токове над 16А, по-специално 20А и 32А. До два пъти импулсният ток предопределя тези релета за директно превключване на светлинни източници с пропорция на реактивни компоненти (баласти и драйвери за LED източници на светлина).

Релетата с памет MR-41 с един изходен сменяем контакт 16A и MR-42 с два сменяеми контакта 16A се характеризират с безшумно превключване и възможност за универсално захранване в диапазона AC / DC 12 - 240V. Те са постоянно захранвани, но в случай на прекъсване на електрозахранването те запомнят предишното си състояние на изходите.

Бистабилните релета от серията "BR", които са изградени на базата на модулни контактори VS, позволяват превключване на токове над 16А, по-специално 20А и 32А. До два пъти импулсният ток предопределя тези релета за директно превключване на светлинни източници с пропорция на реактивни компоненти (баласти и драйвери за LED източници на светлина).