Широка гама захранвания за DIN шина с мощност от 10 W (1 модул), над 30 W (3 модула) до 100 W (6 модула) с изходно напрежение 12 или 24 V.
Също така предлагаме захранвания с регулируемо напрежение, нестабилизирани захранвания и захранвания за врати и звънци.

Захранването е устройство, използвано за обработка на променливо напрежение, подавано от мрежата към ниско напрежение, необходимо за захранване на компоненти като видеофони, звънци, контролери, системи за сигурност и др. Захранванията (стабилизирани и нестабилизирани) са с фиксирано изходно напрежение 12 / 24V DC (AC) или регулируема от 5V.