Спомагателни релетаКонтактори

Ние предлагаме широка гама от спомагателни и захранващи релета за монтаж на DIN шина, гнезда, за скрит монтаж и др. Модулните релета с един или три превключващи контакта се характеризират с безшумно превключване, различни цветови сигнални светлини (червено, зелено, синьо, жълто и бяло) и възможност за универсално захранване в диапазона AC/DC 12-240V. Релета за гнездо се предлагат в дизайн на до 11-пинов кръгъл контакт.Също така прелагаме високоефективни PCB релeтa, които могат да бъдат монтирани в гнезда от Tyco(Schrack).

Ние предлагаме широка гама от спомагателни и захранващи релета за монтаж на DIN шина, гнезда, за скрит монтаж и др. Модулните релета с един или три превключващи контакта се характеризират с безшумно превключване, различни цветови сигнални светлини (червено, зелено, синьо, жълто и бяло) и възможност за универсално захранване в диапазона AC/DC 12-240V. Релета за гнездо се предлагат в дизайн на до 11-пинов кръгъл контакт.