Иновативни решения за контрол и сигнализация на модулни разпределителни табла. Монтират се  на DIN шина. Максималният ток протичащ през превключвателите е 6А при 250V, което е достатъчно за управление на спомагателната верига. Спомагателните модули със светодиоди се предлагат в червено, зелено, жълто, синьо, бяло и могат да се захранват от AC 230V и AC/DC 24V. Можете бързо да сглобите табло за управление и сигнализация с прозрачна врата за различни помещения (ресторанти, кухни, рецепции), както и за индустриални помещения (с повишено покритие).

Иновативни решения за контрол и сигнализация на модулни разпределителни табла. Монтира се  на DIN шина. Максималният ток протичащ през превключвателите е 6А при 250V, което е достатъчно за управление на спомагателната верига. Спомагателните модули със светодиоди се предлагат в червено, зелено, жълто, синьо, бяло и могат да се захранват от AC 230V и AC/DC 24V. Можете бързо да сглобите табло за управление и сигнализация с прозрачна врата за различни помещения (ресторанти, кухни, рецепции), както и за индустриални помещения (с повишено покритие).