Релейна защита за трифазни ФЕЦ до 30KW

Релейна защита за трифазни ФЕЦ до 30KW

До скоро в ЕРП-Север беше допустимо изграждането на хибридни ФЕЦ за собствено ползване без нуждата от изграждане на релейна защита, но към днешна дата ЕРП-Север изисква задължително изграждането на релейна защита. 


Самовъзстановяваща се защита от повишено напрежение

Самовъзстановяваща се защита от повишено напрежение

Във връзка с динамично развиващите се технически изисквания на електроразпределителните дружества към изградени хибридни ФЕЦ, ЕЛКО ЕП разработи решение, отговарящо на нововъведеното изискване за самовъзстановяваща се защита за повишено напрежение.  


За какво се използват димерите  LIC-1 и LIC-2?

За какво се използват димерите LIC-1 и LIC-2?

Димерите от серията LIC са автоматични регулатори на осветлението, които се опитват да поддържат осветлението на средата, която наблюдават, на предварително зададено постоянно ниво, като контролират изхода, независимо от ефекта на външното или естествено осветление.


Защо да изберем димиране?

Защо да изберем димиране?

Под димиране се разбира едновременно функцията за увеличаване и намаляване на осветеността, също така и самата технология за димиране.


Няма нужда да чакате топлата вода

Няма нужда да чакате топлата вода

В настоящия материал представяме две решения за времево управление на помпата на разпределение за сгради с повече от два водоприемника за топла вода.


Защитете фотоволтаичната си централа с нашия най-усъвършенстван комплект за релейна защита

Защитете фотоволтаичната си централа с нашия най-усъвършенстван комплект за релейна защита

Като техник, инсталатор или дистрибутор на фотоволтаични компоненти знаете колко е важно да имате надеждна защита за вашите соларни инсталации. Ето защо ние предлагаме най-добрия в класа си комплект за релейна защита, който е предназначен да предпазва вашите фотоволтаични инсталации от свръхнапрежение, претоварване и колебания на честотата.

Поръчайте комплект релейни защити за фотоволтаични паркове- само сега с 25% отстъпка!


Защитете дома си от наводнения

Защитете дома си от наводнения

Всеки ден хиляди домове биват наводнени по различни причини : невнимание на хора, износване на тръби и водопровод, некачествена инсталация и т.н. Изберете нашето реле за наличие на теч HRH-5.


Безжичен димер за всички видове осветление

Безжичен димер за всички видове осветление

Безжичните димери iNELS RF Control, поради своята гъвкавост и висока функционалност, се нареждат сред най-добрите продукти на пазара. Те включват универсалния димер RFDEL-71M, който задоволява високите изисквания на натоварване, избор на източник на светлина и контрол.


Аналогов часовник ATS-2WR от RELETA.BG

Аналогови времеви релета с часовник

Ако търсите по-евтина алтернатива на цифровите превключватели за време SHT, но все пак искате качествен продукт, на който можете да разчитате, обърнете внимание на нашите аналогови времеви релета.


Регулиране нивото на течности

Регулиране нивото на течности

HRH-5 може да следи и регулира нивото на течности посредством външни пасивни сонди – направени от неръждаема стомана.


USS модули за управление и сигнализация

USS модули за управление и сигнализация

Понякога е до-добре да оставите някои неща на професионалистите, но понякога е по-лесно да завиете два болта и да си свършите работата сами. Един такъв пример е нашият USS модул за управление и сигнализация.


Напреженово реле HRN-43 от RELETA.BG

Моторни защити в няколко варианта

Инвестирайки в допълнителна защита на машини, особено двигатели (наблюдение на тяхното претоварване или разтоварване, прегряване на намотките, претоварване на свръхток или опасно напрежение под границата), можем да премахнем относително високите разходи за защитно оборудване при много много ниски разходи, причинени от повреда или пълно унищожаване. Подценяването на рисковете след свързване към електрическата мрежа, както и влиянието на оператора, свързано с работата на тези устройства, може да излезе скъпо.


Превключвател по ниво, вашият безценен помощник

Превключвател по ниво, вашият безценен помощник

Превключвателят по ниво HRH-5 се използва за наблюдение на нивата на течности, например в кладенци, резервоари, цистерни и други подобни съоръжения за съхранение. Предлага се в две конфигурации, следене на едно ниво или на две нива. Това прави възможно измерването на долното или горното ниво или и на двете нива едновременно, техните минимални и максимални стойности.

Следваща