Нашите аналогови времеви релета с часовник от серията ATS са подходящи за управление на отоплението, климатизацията, осветлението и други. В случай на внезапно прекъсване на захранването се запазва работното състояние до 150 часа след пълно зареждане.

ATS-1DR

Работи на базата на ежедневна програма. Като просто програмирате циферблата на устройството, например, можете да настроите климатика да се включва на всеки два часа. Минималният интервал на превключване е 15 минути.

Могат да се зададат два режима на работа:

  • Превключване автоматично според зададената програма.
  • Постоянно затваряне на изходния контакт.

ATS-2DR

Разполага с по-голям резерв на мощност след изключване на захранването. 

Има 3 режима на работа : 

  • Автоматично превключване според зададената програма.
  • Постоянно затваряне на изходния контакт.
  • Постоянно отваряне на изходния контакт.

ATS-2WR

Работи, както на базата на ежедневна, така и на седмична програма.По този начин е възможно например да настроите превключването на помпата всеки понеделник сутрин. Минималният интервал на превключване е 210 минути.