Продуктовото портфолио на фирмата включва повече от 150 вида релета изработени от висококачествени части и компоненти с над 5 години гаранция. Компанията също произвежда smart home и IoT продукти, електроапартура за ОВК и ВИК инсталации. Специалист е в предлагането на цялостни и високоефективни решения.

HRN-100 Напреженово реле е реле, което следи под и пренапрежение в трифазни мрежи. Позволява мониторинг на последователност на фази, фазова асиметрия и отпадане на фаза включително с отпадане на нула(с четири жична свързаност). Релето се захрванва от наблюдаваното напрежение. Двата релейни изхода могат да бъдат настроени индивидуално. С HRN-100 Напреженово реле се измерва средното ефективно напрежение. Има възможност за настройка на времезакъснение на изходите и за измерване на състоянията на грешки. Има възможност за времезакъснение на релейния изход след подаване на захранване към релето. Също има възможност за ръчно или автоматично поведение при състояние на грешка(ПАМЕТ), както и възможност за отваряне или затваряне на изходното реле при измерване на състояние на грешка(FAIL SAFE/NON FAIL SAFE). Други характеристики на HRN-100 Напреженовото реле  са защита с парола срещу неуторизирани промени в настройките и цифров осветен дисплей с възможност да показва моментния статус на мрежата включително състоянията на грешка. Последните 5 състояния на грешка се запазват в специална памет и е възможно да бъдат прегледжани. Защитно покритие за дисплея и бутоните е прозрачно.

Технически данни:    

 • Номинално и наблюдавано напрежение: ULL = 3 ~ 155-500 V; ULN = 3 ~ 90-288 V (45-65 Hz)    
 • Макс. товар 5 VA    
 • Изходни контакти: 2x сменяеми, 5A (AgSnO2)      
 • Монтаж: DIN шина EN 60715      
 • Степен на защита: IP20 клеми / IP40 предния панел    
 • Размери: 90 x 36 x 66.5 мм    
 • Тегло: 132 г 

HRF-10 Реле за наблюдение на честотите е предназначено за наблюдение на променливо напрежение на честота, например при фотоволтаични генератори. Захранването е от наблюдаваната верига. Две са регулируемите нива за следене на честота (Fmin, Fmax) в диапазона от 80 до 120%. Характеризира се с регулируемо ниво на разлика и регулируемо ниво на забавянe, както и диапазони за превключване на номинална честота Fn. Във версия 3-MODULE, монтаж на DIN шина.

Технически данни:    

 • Клеми за захранване и наблюдение: L, N    
 • Номинално напрежение: 161 - 346 V    
 • Номинална честота Fn: 50/60/400 Hz      
 • Консумация на енергия (макс.): 1,7 VA / 1,1 W    
 • Начално ниво: 161 V    
 • Изходно реле - контакт: 2x превключватели (AgNi) позлатени    
 • Степен на контакт AC: 250 V / 8 A, макс. 2000 VA      
 • Номинална стойност на DC контакта: 30 V / 8 A    
 • Работна температура: -20 до + 55°C    
 • Защита: IP40 от предния панел / клеми IP20      
 • Размери: 90 х 52 х 64 мм      
 • Тегло: 125 г