Използване на релето:

  • Ако бъде достигната минималната стойност, след изключване на настройката за забавяне на действието, превключвателят включва помпата и я поддържа до достигане на максималното ниво. И обратно, в случай че достигне максималната стойност, той активира функцията за източване.
  • Функцията за забавяне на реакцията се регулира в рамките на 0,5-10 секунди и служи за предотвратяване на нежелано превключване, например, когато нивото на течността се повиши.

Технически данни:

  • Чувствителността към проводимостта на течността е от порядъка на 5-100 KΩ, за да се предотврати замърсяване.
  • Измервателната честота от 10 Hz и използването на променлив ток не пораждат поляризационен стрес или окисляване на сондите.
  • Галванично изолираното 24-240V AC / DC захранване е напълно достатъчно за работа на превключвателя, така че няма нужда да се използва външно захранване.
  • Произвеждат се в компактен едномодулен дизайн, с монтаж на DIN шина.