HRH-5 може да следи и регулира нивото на течности посредством външни пасивни сонди – направени от неръждаема стомана. В случая това реле може да бъде използвано или за управление между две нива(изпразване/напълване) или за следене на едно ниво. Във фигурата релето работи в режим едно ниво, като терминалите “H” и D трябва да бъдат свързани с едната сонда, докато другата сонда се подвързва към терминал C – който осигурява измерваният сигнал. За правилна работа потенциометърът трябва да бъде настроен на функция „напълване“.

Интересното за тази верига е че ние не следим нивото на резервоара,  но в зависимост от използвания сензор измерваме дали почвата е достатъчно влажна. За да следим валежа е нужно почвата да е от типа подобен на фигурата, където H + D и C сондите се редуват(такъв меандърен панел може да бъде направен и вкъщи, но се намира главно в магазините за електроника). Ако изолиращите повърхности между сондите са сухи, релето ще се включи за да стартира напояването. Обратно ако сондите са свързани чрез дъждовната вода, управляващото реле изключва напояването. Потенциометърът на панела на HRH-5  може да бъде използван за настройка на времезакъснението или чувствителността на сондите.

За измерване на влажността на почвата, сондите трябва да бъдат забити в земята, като в този случай те са под формата на два шиша от неръждаема стомана.

Времезакъснението като функция е предвидено във веригата и изпълнява няколко задачи. Когато определите колко дълго желаете да предавате сигнал към следващото ниво – напояването, което може да пръска вода в зададената зона, така че тази вода би прекъснала системата за напояване(тъй като сондите ще покажат наличие на вода). Второ HRH-5 разширява собственото си закъснение, което прави системата по-устойчива към смущения.