С други думи, ако ако средата е силно осветена от слънцето , димерът регулра автоматично осветеността смъквайки нивото на осветеност а , ако се стъмни, димерът увеличава нивото на осветеност , като и  двата случая се опитва да поддържа непроменено нивото на осветеност в наблюдаваната среда.

Така с подходящи настройки, например в офис, хотел, заведение или публични сгради с много прозорци, може да се осигури фискирана  осветеност през целия ден.

И двата типа измерват осветеността с помощта на външен фотосензор (SKS). Устройствата се различават само по изходната си част:

 • LIC-1 се използва за фазово димиране на  осветления 230 V R, L, C, LED и ESL.
 • Изходът на LIC-2 е аналогов 0(1) - 10 V, така че е подходящ например за управление на традиционни луминесцентни лампи в офиси, с подходящ драйвер с аналогово управление.

Трите режима на работа на контролера LIC могат да се превключват с помощта на бутон, свързан към входа "T":

 • Кратко натискане на бутона (<5 сек.) винаги изключва изхода (същото се случва и при включване на захранването).
 • Преминава в автоматичен режим при средно дълго натискане на бутона (импулс от 0,5 до 3 сек.)

*преди задържането изхода трябва да е в положение изключен!

 • Дълго натискане на бутона (> 3 сек.) превключва на режим "почистване", което означава 100% осветяване.

Как работи?

При включване на захранването:

 • LIC-1 е изключен
 • CRM-91H получава захранване чрез NC контакта на детектора за движение.
 • Започва 0,5-секундният импулс за изключване на CRM-91H, но LIC вече е изключен, така че той няма ефект.
 • След импулса на CRM-91H се включва захранване към релето за време на SJR-2 през неговия NC контакт (16), което стартира и двете времена.
 • Входът "Т" на LIC-1 получава приблизително 2-секунден импулс, в резултат на което той преминава в автоматичен режим.

За откриване на движение:

 • Релето на сензора за движение се задейства от човешко движение, като по този начин подава импулс, по-дълъг от 3 секунди, на входа "T" на LIC-1, който превключва изхода си на 100%.
 • Когато времето на датчика за движение изтече, неговото реле преминава в състояние на покой и превключва захранването към релето за време на CRM-91H, което излъчва 0,5-секунден импулс за изключване - LIC-1 се изключва.
 • След 0,5 секунди SJR-2 получава захранване, което със закъснение освобождава приблизително 2-секундния импулс (може да бъде между 0,5 и 3 секунди) - така LIC-1 преминава в автоматичен режим.

Ръчно управление:

Препоръчва се да се монтира бутон за входа "T", така че при необходимост да може да се "наложи" на контролера всеки режим на работа с ръчно управление.

Разбира се, схемата може да бъде преработена. Ето някои идеи:

 • Чрез превключване на захранващото напрежение с цифров превключващ часовник работата може да се раздели на дневни периоди в реално време - превключващият часовник SHT-1/230V е напълно подходящ за това.
 • Ако искаме LIC-1 да не преминава веднага в автоматичен режим при включване на захранването, а да остане изключен, можем да прекъснем сигнала за превключване в автоматичен режим с контакта на релето за време CRM-91H/230V.

То не позволява на сигнала за превключване в автоматичен режим да влезе в сила за момента, който общо е макс. 0,5 + 3 = 3,5 сек. продължителност, поради което за релето за време, което работи и във функция "b", трябва да се зададат приблизително 4 секунди или повече.

Първото засичане на движение след закъснението отново стартира описаната по-горе непрекъсната работа, тъй като допълнителното реле за време действа само при включено захранване. 

Дните стават все по-дълги, все по-малко е необходимо изкуствено осветление. В допълнение към комфорта, LIC релетата могат да доведат и до сериозни икономии на енергия. Помислете къде бихте могли да използвате основното устройство или горните връзки.

Бихме искали да ви обърнем внимание на факта, че връзките, предоставени в нашите информационни писма, са основно принципни решения, предимно идеи, които подтикват към размисъл. Не всички връзки са специално тествани в реално време, затова е абсолютно необходимо да проверите техническото им съдържание, преди да ги използвате, и евентуално да ги модифицирате за условията на собствената си употреба.

Разгледайте продуктите по-подробно от тук: 

LIC-1- https://www.releta.bg/p/lic-1-dimirashho-rele-sks-fotosenzor

LIC-2- https://www.releta.bg/p/lic-2-dimirashho-rele-sks-fotosenzor