Мониторинг релета, релета за защита и наблюдение

Широка гама от релета за защита и наблюдение на напрежение и ток в еднофазни и трифазни мрежи. Включени са също релета за наблюдение на формиращия фактор в диапазона cosϕ 0,1-0,99 и релета за наблюдение на мрежовата честота 50 / 60Hz в диапазона 80-120%. 

Предлагаме също така релета за следене на захранващия фактор в диапазон cos ϕ 0.1-0.99 и реле за следене на основната честота 50/60 Hz в диапазон 80-120%.

Релета за здрачаване - аналогови, цифрови и за външен монтаж. Външен SKS сензор с IP65 защита.

Релета за наблюдение на ниво(нивомери) в кладенци, резервоари и тн. Могат да наблюдават до 6 нива с опционални функции - пълнене/източване.

Широка гама от релета за защита и наблюдение на напрежението и тока в еднофазни и трифазни мрежи. Включени са също релета за наблюдение на формиращия фактор в диапазона cosϕ 0,1-0,99 и релета за наблюдение на мрежовата честота 50 / 60Hz в диапазона 80-120%. 

Предлагаме също така релета за следене на захранващия фактор в диапазон cos ϕ 0.1-0.99 и реле за следене на основната честота 50/60 Hz в диапазон 80-120%.

Релета за здрачаване - аналогови, цифрови и за външен монтаж. Външен SKS сензор с IP65 защита.

Релета за наблюдение на ниво(нивомери) в кладенци, резервоари и тн. Могат да наблюдават до 6 нива с опционални функции - пълнене/източване.