Предлагаме аналогови и дигитални мониторинг релета за следене на напрежение в трифазни електрически инсталации.

Релетата за мултифункционални и са подходящи за защита от поднапрежение и пренапрежение в трифазни мрежи. Позволяват мониторинг на последователност на фази, фазова асиметрия и отпадане на фаза включително с отпадане на нула.

Монират се на DIN шина и са със степен на защита на предния панел IP40.