Времеви релета

Използването на времеви релета е почти неограничено. Те се използват не само в домакинствата, но и в промишлени приложения за управление на процеси, машини и др. Основните функции на релето за време включват забавено стартиране / връщане, цикъл, импулсно реле със закъснение. Универсалното захранване ги нарежда сред ТОП продуктите на пазара.

Времевите релета включват богат избор от релета с една функция и мултифункционални релета. Всички видове се характеризират с универсално захранващо напрежение AC / DC 12-240V и широк диапазон от настройки на времената. Времевите релета се предлагат във версия за DIN шина, скрит монтаж, в гнезда (11-пинов кръгъл контакт) или в панела (в капака на разпределителното табло). Предлага се и цифрова версия (PDR-2) с LED дисплей и 16 функции.Предлагат се и стълбищни автомати.