В releta.bg ще намерите широк набор от мултифункционални цифрови и аналогови времеви релета.

Предлаганите компоненти са отлични избор за еднофазн мрежи, като номиналното напрежение варира в стойности AC / DC 12 - 240 V.

Могат да бъдат монтирани на DIN шина, гнездо, в инсталационна кутия или зад ключ в съществуваща електрическа инсталация.

Електроапаратурата е приложима в голям голям брой индустрии- производство, автоматизация, машиностроене, насищане на електрически табла, транспортна индсутрия, строителство и поддръжка.