Релейна защита за трифазни ФЕЦ до 30KW

Релейна защита за трифазни ФЕЦ до 30KW

До скоро в ЕРП-Север беше допустимо изграждането на хибридни ФЕЦ за собствено ползване без нуждата от изграждане на релейна защита, но към днешна дата ЕРП-Север изисква задължително изграждането на релейна защита. 


Самовъзстановяваща се защита от повишено напрежение

Самовъзстановяваща се защита от повишено напрежение

Във връзка с динамично развиващите се технически изисквания на електроразпределителните дружества към изградени хибридни ФЕЦ, ЕЛКО ЕП разработи решение, отговарящо на нововъведеното изискване за самовъзстановяваща се защита за повишено напрежение.