Безжичен димер за всички видове осветление

Безжичен димер за всички видове осветление

Безжичните димери iNELS RF Control, поради своята гъвкавост и висока функционалност, се нареждат сред най-добрите продукти на пазара. Те включват универсалния димер RFDEL-71M, който задоволява високите изисквания на натоварване, избор на източник на светлина и контрол.


Аналогов часовник ATS-2WR от RELETA.BG

Аналогови времеви релета с часовник

Ако търсите по-евтина алтернатива на цифровите превключватели за време SHT, но все пак искате качествен продукт, на който можете да разчитате, обърнете внимание на нашите аналогови времеви релета.